Most

{jcomments on}To niesamowite jak wyglądał most łączący Zagórze Śląskie z Niedźwiedzicą w roku 1904. Może ktoś wie co się stało że dziś nie ma śladu po tym nowoczesnym, o unikalnej betonowej konstrukcji obiekcie.

{gallery}most{/gallery}

Czytaj dalejMost

Zamieszki 2012 tuż tuż

{jcomments on}Ustalono, że odbędą się 9 czerwca, a ponieważ edycję 2011 wygrała drużyna Olszyńca – to ta wieś jest organizatorem i współzawodnictwo odbędzie się na boisku w Olszyńcu. W trochę nieszczęśliwym czasie odbędą się zamieszki bo to znowu „długi weekend”.

Co się dzieje, co się dzieje….Wszyscy wyjeżdżają?

Zbieramy drużynę – zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy. Wszystkich, którzy w dniu 9 czerwca pozostają w Gminie Walim.

Wszystkich!!!

Zawodników przede wszystkim ale też kibiców. Przedstawimy regulamin zawodnikom, ustalimy skład drużyny, posłużymy instrukcjami tym, którzy jeszcze nie byli kibicami i nie wiedzą jak się to robi 🙂

Czytaj dalejZamieszki 2012 tuż tuż

Statut Sołectwa

Uchwała nr VII/ 38 /2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 marca 2007

w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw gminy Walim

Na podstawie art.18 ust.1 pkt 7, art.35 ust 1 i 3 oraz art 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 nr 142 poz.1591z późn. zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Statut sołectwa” następującym sołectwom gminy Walim:

Czytaj dalejStatut Sołectwa

Sołtys co się zowie!

Sołtys obecny jest w życiu polskiej wsi od początków XIII w. Od tego czasu do współczesności, zawsze odgrywał i odgrywa nadal bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu wspólnoty-sołectwa, jako jednostki pomocniczej gminy. Zakres jego zadań ulegał ustawicznym zmianom. Na początku i przez kilka stuleci stał np. na czele sądu wiejskiego zwanego ławą i kierował samorządem wsi. Dziś stoi na czele sołectwa i wspólnie z radą sołecką dba o sprawy mieszkańców i reprezentuje ich na zewnątrz. Jest łącznikiem społeczności wiejskiej z władzami gminy.

Czytaj dalejSołtys co się zowie!

Witamy w Niedźwiedzicy

{jcomments on}

Na naszej stronie będziemy promować wieś i tereny wchodzące w skład Gminy Walim, bo uważamy, że inwestowanie w promocję to gromadzenie kapitału na przyszłość.

Jeszcze nie wiemy na ile nam się to uda, tzn. czy strona będzie na tyle ciekawa, że będzie żyć własnym życiem, bo w samej Niedźwiedzicy nie dzieje się aż tyle. Ale to już pokaże przyszłość.

Czytaj dalejWitamy w Niedźwiedzicy