Przygotujcie się na niesamowitą ucztę duchową

Już za tydzień 21 lipca o godzinie 21:30 odbędzie się w naszym kościele jeden z sześciu koncertów wykonywanych w Gminie Walim w ramach Festiwalu Bachowskiego Świdnica.

Ponieważ kościół w Niedźwiedzicy ma swój szczególny urok organizator Festiwalu zdecydował nie tylko, że koncert będzie transmitowany na żywo przez Polskie Radio ale też o konieczności nagrania materiału telewizyjnego o tym szczególnym miejscu.

Materiał nagrany został przez TVP2 i będzie go można obejrzeć w dniu18 lipca o godzinie 11:15 w bloku programowym TVP2  zatytułowanym „Wspólny dom”.

Zachęcamy do obejrzenia programu i licznego uczestnictwa w nocnym koncercie.

 

Czytaj dalejPrzygotujcie się na niesamowitą ucztę duchową

Jesteśmy szczęściarzami – mamy zabytek jakim poszczycić może się mało kto, a do tego Gmina Walim pozyskała na niego Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Promesa zostanie udzielona w celu zapewnienia dofinansowania  remontu dachu kościoła pw Św Mikołaja w Niedźwiedzicy po spełnieniu warunków bardzo szczegółowo nakreślonych w promesie wstępnej i rozłożonych w czasie. W chwili obecnej te warunki są etapowo i wspólnie z Gminą realizowane.

My – mieszkańcy Niedźwiedzicy  mamy ogromną nadzieję, że wykonanie warunków spowoduje bardzo oczekiwane dofinansowanie remontu dachu, a nowy dach zabezpieczy przed przeciekaniem całą budowlę i jej niespotykane wnętrze.

Przypomnijmy jak to było  kiedy zostały odkryte malowidła latem 2014 r

„Gdy Kolumb odkrywał Amerykę ktoś malował freski w kościele pw. Świętego Mikołaja w Niedźwiedzicy. Takie skarby rzadko się odkrywa. O tych malowidłach nie ma informacji w dostępnej literaturze, ponieważ przez setki lat nikt o nich nie wiedział” – mówiła  Anna Kościów – konserwator dzieł sztuki, która najpierw dokonała odkrycia polichromii, potem określiła wiek malowideł przedstawiających sceny z życia świętych na koniec XV lub początek XVI w, a w kolejnych latach pracowała przy dalszym odkrywaniu i konserwacji malowideł.

I dalej nikt by o malowidłach nie wiedział, gdyby nie oddolna inicjatywa mieszkańców wsi., którzy byli pomysłodawcami remontu kościoła, a  Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków  nakazał wykonanie badań stratygraficznych. Ten przykład inicjatywy oddolnej wraz z ciągłą wzajemną motywacją oraz gromadzeniem środków własnych zaowocował tak wielką niespodzianką.

 

A stan na dzisiaj ?

Cały zespół zabytków ruchomych został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego jako gotyckie malowidła ścienne o tematyce mariologicznej i hagiograficznej
z końca XV  lub początku XVI wieku. Zdobią dwie ściany naszego kościoła: wschodnią i północną.

Etapowo przez 9 kolejnych  lat były prowadzone prace w kościele, a malowidła były odkrywane, poddawane konserwacji technicznej i estetycznej przez zespół Pani Anny Kościów. Jednocześnie wewnątrz kościoła i na zewnątrz prowadzone były roboty budowlane i dokumentacyjne takie jak odwodnienie kościoła, badania stratygraficzne, częściowe tynki wewnętrzne, prace archeologiczne, przebudowa schodów wejściowych, zamontowana została zabezpieczając brama metalowa w kruchcie, oraz wykonano niezbędnej dokumentację projektową do tych zadań.

Przez 9 kolejnych lat na wszystkie wymienione prace wydatkowano 492.791,80 zł.

Złożyły się na nie dotacje z budżetu Gminy Walim, z Ministerstwa Kultury z programu Ochrona Zabytków i Opieka nad Zabytkami , od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środki od mieszkańców wsi i od sponsorów.

Czytaj dalejJesteśmy szczęściarzami – mamy zabytek jakim poszczycić może się mało kto, a do tego Gmina Walim pozyskała na niego Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dobry Humor w Jugowicach

W sobotę 8 czerwca reprezentacja wsi uczestniczyła w otwarciu Placu Zabaw w Jugowicach. Pogoda dopisała, humory starszych i młodszych uczestników również. Po trochę przyczyniliśmy się  do zapewnienia dobrych humorów, bo zabraliśmy ze sobą  nie tylko całe garście do czego namawiał Adam Hausman –  Wójt Gminy Walim ale nawet pełen wór. Ten Wór Dobrego Humoru, ku radości dzieci  przekazał  sołtys Mieczysław Sidor na ręce gospodarza – sołtysa Jugowic Tomasza Sobczyka.

Sara, Lena i Maciek wraz z Panią Andżeliką Jaśkiewicz z dumą wręczyły sołtysowi Jugowic Jugowicki Order Uśmiechu Dla Sołtysa 🙂

Czytaj dalejDobry Humor w Jugowicach

Premia górska!

Takie małe przypomnienie w nawiązaniu do informacji o Tour de Pologne, który ma przejechać przez Niedźwiedzicę 14 sierpnia br. :

  • w 1980 r. czyli w poprzednim już wieku 🙂 przez Niedźwiedzicę przejeżdżał  wrześniowy Wyścig Kolarski Po Ziemi Wałbrzyskiej. Wtedy też podjeżdżali pod Niedźwiedzicę od Zagórza Śląskiego i jechali w stronę Wałbrzycha. Z tych właśnie lat pochodzi potoczna nazwa szczytu Niedźwiedzicy – „Premia”, bo to była Górska Premia!
  • a potem jeszcze miały miejsce kolejne Górskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym w 1991 r

Dokumentują oba te fakty fotografie ze strony https://polska-org.pl

Może  rozpoznaje siebie na pierwszej fotografii osoba polewająca zawodnika wodą?

W każdym bądź razie po minie kolarza widać, że podjazd należał do bardzo trudnych, a do Premii jeszcze kawałek…

Czytaj dalejPremia górska!

Tour de Pologne znów przejedzie przez gminę Walim

W sierpniu przez gminę Walim znów przejedzie Tour de Pologne!

12 sierpnia kolarze przejadą przez Stary i Nowy Julianów – jadąc trasą z Modliszowa w kierunku Wałbrzycha.

Natomiast 14 sierpnia trasa wyścigu powiedzie rowerzystów przez Dziećmorowice, Zagórze Śląskie, Niedźwiedzicę, Podlesie, Olszyniec, Jugowice i Walim.

Przedstawiciel organizatorów wyścigu kolarskiego Tour de Pologne oraz wójt gminy Walim spotkali się, by omówić szczegóły dot. organizacji wydarzenia na terenie naszej gminy.

źródło: www.walim.pl

Czytaj dalejTour de Pologne znów przejedzie przez gminę Walim

Przyznana została dotacja celowa na remont drogi dojazdowej w Niedźwiedzicy

Pod koniec lutego Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił, iż udzieli jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Dzięki wsparciu finansowemu w Gminie Walim, w Niedźwiedzicy, zostanie wyremontowana droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Dofinansowanie inwestycji wyniesie 91 200 zł.

Poniżej zdjęcia Niedźwiedzicy autorstwa Romana Sidora oraz mapka z zaznaczoną drogą dojazdową do gruntów rolnych przeznaczoną do remontu.

źródło: www.walim.pl

Czytaj dalejPrzyznana została dotacja celowa na remont drogi dojazdowej w Niedźwiedzicy