Jesteśmy szczęściarzami – mamy zabytek jakim poszczycić może się mało kto, a do tego Gmina Walim pozyskała na niego Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Promesa zostanie udzielona w celu zapewnienia dofinansowania  remontu dachu kościoła pw Św Mikołaja w Niedźwiedzicy po spełnieniu warunków bardzo szczegółowo nakreślonych w promesie wstępnej i rozłożonych w czasie. W chwili obecnej te warunki są etapowo i wspólnie z Gminą realizowane.

My – mieszkańcy Niedźwiedzicy  mamy ogromną nadzieję, że wykonanie warunków spowoduje bardzo oczekiwane dofinansowanie remontu dachu, a nowy dach zabezpieczy przed przeciekaniem całą budowlę i jej niespotykane wnętrze.

Przypomnijmy jak to było  kiedy zostały odkryte malowidła latem 2014 r

„Gdy Kolumb odkrywał Amerykę ktoś malował freski w kościele pw. Świętego Mikołaja w Niedźwiedzicy. Takie skarby rzadko się odkrywa. O tych malowidłach nie ma informacji w dostępnej literaturze, ponieważ przez setki lat nikt o nich nie wiedział” – mówiła  Anna Kościów – konserwator dzieł sztuki, która najpierw dokonała odkrycia polichromii, potem określiła wiek malowideł przedstawiających sceny z życia świętych na koniec XV lub początek XVI w, a w kolejnych latach pracowała przy dalszym odkrywaniu i konserwacji malowideł.

I dalej nikt by o malowidłach nie wiedział, gdyby nie oddolna inicjatywa mieszkańców wsi., którzy byli pomysłodawcami remontu kościoła, a  Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków  nakazał wykonanie badań stratygraficznych. Ten przykład inicjatywy oddolnej wraz z ciągłą wzajemną motywacją oraz gromadzeniem środków własnych zaowocował tak wielką niespodzianką.

 

A stan na dzisiaj ?

Cały zespół zabytków ruchomych został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego jako gotyckie malowidła ścienne o tematyce mariologicznej i hagiograficznej
z końca XV  lub początku XVI wieku. Zdobią dwie ściany naszego kościoła: wschodnią i północną.

Etapowo przez 9 kolejnych  lat były prowadzone prace w kościele, a malowidła były odkrywane, poddawane konserwacji technicznej i estetycznej przez zespół Pani Anny Kościów. Jednocześnie wewnątrz kościoła i na zewnątrz prowadzone były roboty budowlane i dokumentacyjne takie jak odwodnienie kościoła, badania stratygraficzne, częściowe tynki wewnętrzne, prace archeologiczne, przebudowa schodów wejściowych, zamontowana została zabezpieczając brama metalowa w kruchcie, oraz wykonano niezbędnej dokumentację projektową do tych zadań.

Przez 9 kolejnych lat na wszystkie wymienione prace wydatkowano 492.791,80 zł.

Złożyły się na nie dotacje z budżetu Gminy Walim, z Ministerstwa Kultury z programu Ochrona Zabytków i Opieka nad Zabytkami , od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środki od mieszkańców wsi i od sponsorów.

Dodaj komentarz