Niedźwiedzica na Gril&Gulasz Festiwal 2024

Na Gril&Gulasz Festiwal 2024 w Walimiu nie mogło zabraknąć reprezentacji z Niedźwiedzicy – kiedyś wsi służebnej dla zamku Grodno. Monika Bachusz-Ślazińska przygotowała smakowity Niedźwiedzicki gulasz z nutą lawendy, (której jest w bród na poletku Moniki). W przygotowaniu, a potem skutecznej prezentacji tego smakowitego jadła aktywnie pomagał Monice jej małżonek Radosław.

Niech żałuje kto nie przyszedł i nie próbował, bo to było prawdziwe dzieło.

 

A nawiązując do tematu wyśmienitego jadła z Niedźwiedzicy i  historii naszej wsi służebnej  tak  śpiewaliśmy na pierwszych zamieszkach sprawnościowych w 2007 r w Zagórzu Śląskim, co wspominamy z nostalgią. To były czasy….!

 

Jak to z Niedźwiedzicą było

Przed wiekami za lasami na wierzchołku gór
Pobudował Bolko wioskę co karmiła dwór
Choć niewielką lecz oddaną
Wiedział dobrze że służyła będzie panu

W zamku Bolka odtąd każdy dobrze wiedział
Że w tej wiosce polowali na niedźwiedzia
A dziczyznę oraz miody
Przynosili możnym panom do gospody

To z tej wioski chłopi nieśli panom mięso miód
Pilnowali by rok cały dwór miał mięsa w bród
W dzień i w nocy z góry na dół
Niedźwiedź, sarna, dzika kaczka, zając, dzik i wół

Bolko bardzo dumny był z tego poddaństwa
Wiedział jaka ważna żywność jest dla państwa
W zamian za to w razie trwogi
Chronił w walce wieś służebną od pożogi

Dzisiaj jest całkiem inaczej jak przed laty
W lasach brak dziczyzny a w zamku dziedzica
Na pamiątkę pozostała
Tylko nazwa wsi służebnej – Niedźwiedzica!

 

Czytaj dalejNiedźwiedzica na Gril&Gulasz Festiwal 2024

Jesteśmy szczęściarzami – mamy zabytek jakim poszczycić może się mało kto, a do tego Gmina Walim pozyskała na niego Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Promesa zostanie udzielona w celu zapewnienia dofinansowania  remontu dachu kościoła pw Św Mikołaja w Niedźwiedzicy po spełnieniu warunków bardzo szczegółowo nakreślonych w promesie wstępnej i rozłożonych w czasie. W chwili obecnej te warunki są etapowo i wspólnie z Gminą realizowane.

My – mieszkańcy Niedźwiedzicy  mamy ogromną nadzieję, że wykonanie warunków spowoduje bardzo oczekiwane dofinansowanie remontu dachu, a nowy dach zabezpieczy przed przeciekaniem całą budowlę i jej niespotykane wnętrze.

Przypomnijmy jak to było  kiedy zostały odkryte malowidła latem 2014 r

„Gdy Kolumb odkrywał Amerykę ktoś malował freski w kościele pw. Świętego Mikołaja w Niedźwiedzicy. Takie skarby rzadko się odkrywa. O tych malowidłach nie ma informacji w dostępnej literaturze, ponieważ przez setki lat nikt o nich nie wiedział” – mówiła  Anna Kościów – konserwator dzieł sztuki, która najpierw dokonała odkrycia polichromii, potem określiła wiek malowideł przedstawiających sceny z życia świętych na koniec XV lub początek XVI w, a w kolejnych latach pracowała przy dalszym odkrywaniu i konserwacji malowideł.

I dalej nikt by o malowidłach nie wiedział, gdyby nie oddolna inicjatywa mieszkańców wsi., którzy byli pomysłodawcami remontu kościoła, a  Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków  nakazał wykonanie badań stratygraficznych. Ten przykład inicjatywy oddolnej wraz z ciągłą wzajemną motywacją oraz gromadzeniem środków własnych zaowocował tak wielką niespodzianką.

 

A stan na dzisiaj ?

Cały zespół zabytków ruchomych został wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego jako gotyckie malowidła ścienne o tematyce mariologicznej i hagiograficznej
z końca XV  lub początku XVI wieku. Zdobią dwie ściany naszego kościoła: wschodnią i północną.

Etapowo przez 9 kolejnych  lat były prowadzone prace w kościele, a malowidła były odkrywane, poddawane konserwacji technicznej i estetycznej przez zespół Pani Anny Kościów. Jednocześnie wewnątrz kościoła i na zewnątrz prowadzone były roboty budowlane i dokumentacyjne takie jak odwodnienie kościoła, badania stratygraficzne, częściowe tynki wewnętrzne, prace archeologiczne, przebudowa schodów wejściowych, zamontowana została zabezpieczając brama metalowa w kruchcie, oraz wykonano niezbędnej dokumentację projektową do tych zadań.

Przez 9 kolejnych lat na wszystkie wymienione prace wydatkowano 492.791,80 zł.

Złożyły się na nie dotacje z budżetu Gminy Walim, z Ministerstwa Kultury z programu Ochrona Zabytków i Opieka nad Zabytkami , od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środki od mieszkańców wsi i od sponsorów.

Czytaj dalejJesteśmy szczęściarzami – mamy zabytek jakim poszczycić może się mało kto, a do tego Gmina Walim pozyskała na niego Wstępną Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dobry Humor w Jugowicach

W sobotę 8 czerwca reprezentacja wsi uczestniczyła w otwarciu Placu Zabaw w Jugowicach. Pogoda dopisała, humory starszych i młodszych uczestników również. Po trochę przyczyniliśmy się  do zapewnienia dobrych humorów, bo zabraliśmy ze sobą  nie tylko całe garście do czego namawiał Adam Hausman –  Wójt Gminy Walim ale nawet pełen wór. Ten Wór Dobrego Humoru, ku radości dzieci  przekazał  sołtys Mieczysław Sidor na ręce gospodarza – sołtysa Jugowic Tomasza Sobczyka.

Sara, Lena i Maciek wraz z Panią Andżeliką Jaśkiewicz z dumą wręczyły sołtysowi Jugowic Jugowicki Order Uśmiechu Dla Sołtysa 🙂

Czytaj dalejDobry Humor w Jugowicach