Zebranie Wiejskie


Ogłoszenie

 

Na dzień 14 września 2023r. o godz. 18:00 zwołuję Zebranie Wiejskie w sprawie:

  1. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok,
  2. uchwalenia wniosku o przyznanie w roku budżetowym 2024 środków z funduszu sołeckiego.

Zebranie obradować będzie w świetlicy wiejskiej.

Mieczysław Sidor
sołtys wsi


Dodaj komentarz