Zebranie Wiejskie


Ogłoszenie

 

Na dzień 14 września 2023r. o godz. 18:00 zwołuję Zebranie Wiejskie w sprawie:

  1. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok,
  2. uchwalenia wniosku o przyznanie w roku budżetowym 2024 środków z funduszu sołeckiego.

Zebranie obradować będzie w świetlicy wiejskiej.

Mieczysław Sidor
sołtys wsi


Czytaj dalejZebranie Wiejskie

3 września wczesnym rankiem nad całą okolicą była mgła tylko nad Niedźwiedzicą świeciło słońce

Szczegółowo zaplanowane dożynki w tym dniu, ze spontaniczną oprawą artystyczną są już za nami.

Na długo wcześniej przygotowywany był wieniec z tegorocznego zboża, a przed samym dniem 3 września ozdobiona została wieś. Msza Święta dziękczynna za zebrane plony i wszelkie owoce ziemi była kulminacyjnym punktem tej uroczystości. Starostami tegorocznych dożynek było małżeństwo wzorowych rolników Aneta i Roman Danielukowie. To oni podczas Mszy Świętej wręczyli do poświęcenia bochen chleba duszpasterzowi, a fakt częstowania się przez każdego kromką chleba na koniec uroczystości był symbolem sprawiedliwego podziału.

Po oficjalnej części duchowej zgodnie ze starym zwyczajem spotkaliśmy się na świetlicy aby pobyć razem. Przy stołach zastawionych swojskim jadłem i przy muzyce rozmawialiśmy o tradycjach, o tym jak świat się zmienia i o trudnej pracy na roli.

Nie było żadnej gwiazdy wieczoru – były za to przyśpiewki uczestników, a nawet wspólne tańce. Poniżej relacja fotograficzna

Czytaj dalej3 września wczesnym rankiem nad całą okolicą była mgła tylko nad Niedźwiedzicą świeciło słońce