Nowe pojemniki na odpady

W związku z rosnącymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, Gmina Walim zdecydowała się na wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących odbioru odpadów z nieruchomości. Dla mieszkańców gminy wprowadzone zmiany będą się wiązać z wymianą pojemników na odpady komunalne. Do tej pory pojemniki były własnością firmy odbierającej odpady. Po zmianie pojemniki będą własnością gminy.

Oznaczone logiem gminy pojemniki będą rozstawiane etapami w poszczególnych miejscowościach w lutym. Od dnia 01.03.2023 roku z nieruchomości zamieszkałych, budynków użyteczności publicznej, letniskowych oraz tzw. mieszanych, odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z nowych pojemników oznaczonych logiem gminy. Istnieje możliwość, że nastąpi zmiana ilości i wielkości pojemników na poszczególnych nieruchomościach. Wielkość pojemników zostanie dostosowana do liczby osób zadeklarowanych do wysokości opłaty za odpady. Nieruchomości jednorodzinne nadal będą korzystać z worków na frakcje odpadów: papier, szkło, plastik i metal. Jak dotychczas worki dostarczy firma odbierająca odpady komunalne.

Prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na każdym pojemniku, która dotyczy terminu od kiedy mieszkańcy gminy powinni zacząć używać poszczególnych pojemników. Terminy korzystania z poszczególnych pojemników są ściśle związane z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów.

Na pojemnikach znajdziecie Państwo informację, z którą można się zapoznać poniżej.

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE
Proszę nie używać NOWEGO pojemnika dla miejscowości do dnia:
17.02.2023 r.: Niedźwiedzica, Podlesie, Olszyniec, Jugowice;
24.02.2023 r.:  Zagórze Śląskie, Michałkowa, Glinno;
28.02.2023 r.: Nowy i stary Julianów, Dziećmorowice, Nowa Wieś;
01.03.2023 r.: Rzeczka, Walim;

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY BIO
Proszę nie używać NOWEGO pojemnika dla miejscowości do dnia:
16.02.2023 r.: Nowy i Stary Julianów, Dziećmorowice, Nowa Wieś, Zagórze Śl.;

18.02.2023 r.: Niedźwiedzica, Podlesie, Olszyniec, Jugowice, Glinno, Michałkowa;
23.02.2023 r.: Walim, Rzeczka;

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY PLASTIK I METAL
Proszę nie używać NOWEGO pojemnika dla miejscowości do dnia:
21.02.2023 r.: Niedźwiedzica, Podlesie, Olszyniec, Jugowice, Glinno, Michałkowa;

22.02.2023 r.: Walim, Rzeczka;
28.02.2023 r.: Nowy i Stary Julianów, Dziećmorowice, Nowa Wieś, Zagórze Śl.;

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY PAPIER
Proszę nie używać NOWEGO pojemnika dla miejscowości do dnia:
09.02.2023 r.: Nowy i Stary Julianów, Dziećmorowice, Nowa Wieś, Zagórze Śl.;
24.02.2023 r.: Walim, Rzeczka;
28.02.2023 r.: Niedźwiedzica, Podlesie, Olszyniec, Jugowice, Glinno, Michałkowa;

WYMIANA POJEMNIKÓW NA ODPADY SZKŁO
Proszę nie używać NOWEGO pojemnika dla miejscowości do dnia:
11.02.2023 r.: Nowy i Stary Julianów, Dziećmorowice, Nowa Wieś, Zagórze Śl.;
15.02.2023 r.: Niedźwiedzica, Podlesie, Olszyniec, Jugowice, Glinno, Michałkowa;
25.02.2023 r.: Walim, Rzeczka;

Dodaj komentarz