Pani Teresie mówimy do zobaczenia

Z żalem powiedzieliśmy do zobaczenia  Pani Teresie Sobczyńskiej, która na świetlicy była nam nauczycielem, mamą, ciocią i babcią, a teraz  zdecydowała odejść na emeryturę. Ale przecież  taka jest kolej rzeczy. Pani Teresa była gospodarzem świetlicy 23  lata.

Życzymy aby każdy nowy dzień na emeryturze witał ją uśmiechem, żeby była zdrowa i szczęśliwa, a  jako już „cywil” nadal uczestniczyła w życiu świetlicy.

Dodaj komentarz