Podatki tylko na konto Gminy

Wójt Gminy Walim zarządzeniem zawiesza pobór podatków w formie inkasa, przez inkasentów ustalonych uchwałą Rady Gminy Walim nr XXII/115/2004 z dnia 25 czerwca 2004 r w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od podatników (osób fizycznych) z terenu gminy Walim, z tytułu II raty 2020 r., której termin płatności przypada w dniu 15 maja 2020 r.

Uzasadnieniem takiej decyzji jest zagrożenie dla zdrowia zarówno podatników, jak i inkasentów w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 poprzez bezpośrednie przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej oraz konieczny bliski kontakt pomiędzy inkasentem i podatnikiem z powodu wręczania dowodu wpłaty i przyjmowania gotówki.

Podatki można wpłacać na konto Gminy Walim

PKO BP I/O Wałbrzych 62 1020 5095 0000 5802 0011 2524