Akcja szycia maseczek

W porozumieniu z miejscowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który dostarczył materiały, dwie mieszkanki Niedźwiedzicy – Joanna i Teresa, przystąpiły do akcji szycia maseczek ochronnych na ten trudny czas.

Wspólnie zdecydowano, że uszyte przez nie maseczki, pozostaną na miejscu i zostaną przeznaczone dla mieszkańców naszej wsi zgłaszających taka potrzebę. W ten sposób do potrzebujących trafiło dzisiaj 130 maseczek wielokrotnego użytku.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM, JAK I PO KAŻDYM NASTĘPNYM, NALEŻY MASECZKĘ WYPRAĆ I WYPRASOWAĆ.

Jednocześnie życzę Państwu dużo zdrowia i apeluję do zastosowania się do rządowych zasad bezpieczeństwa, a przede wszystkim do POZOSTANIA W DOMU!

Sołtys
Mieczysław Sidor