Prace konserwatorskie w naszym kościele pw Św. Mikołaja zaplanowane na 2018 r są na ukończeniu

W roku bieżącym rozpoczęto prace konserwatorskie na ścianie wschodniej wewnątrz kościoła p.w. św. Mikołaja w Niedźwiedzicy. Na prace te pozyskano dotacje z Ministerstwa Kulturyi Dziedzictwa Narodowego (60 tys.) oraz Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (32 tys.), a także z Gminy Walim (20 tys.). Zebrane środki pozwolą na przeprowadzenie pełnej konserwacji 20 m2 malowidła.

Do tej pory usunięto kilkanaście warstw farb, pobiał i tynków leżących na zachowanym częściowo malowidle. Odsłonięto kompozycję malarską przedstawiającą architekturę w kolorystyce ciemnej czerwieni i fioletu. Malowidło posiada cechy gotyckie, filigranowe sterczyny są jak z gotyckich świątyń. Wokół namalowanej architektury wiją się jasnoczerwone gałązki z zielonymi listkami, dokładnie takie same, jak na malowidle na ścianie północnej. Świadczy to, że malowidła te wykonał ten sam artysta. Wzmocniono strukturę starych tynków oraz uzupełniono ubytki tynków poprzez nakładanie zaprawy wapiennej w miejscach, gdzie jej brakuje. Naniesiono zaprawę w miejscach jej ubytków, aż do wysokości zachowanego oryginalnego tynku. Naprawiono także pęknięcie nad oknem na ścianie wschodniej. Prace są pod stałym nadzorem konserwatorskim Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Delegaturą w Wałbrzychu, pod który to urząd podlega kościół w Niedźwiedzicy. Nadzór pełni Pani kierownik Anna Nowakowska-Ciuchera.

Obecnie konserwatorzy uzupełniają ubytki warstwy malarskiej poprzez nanoszenie farby w miejscach, gdzie uległa ona zniszczeniu i gdzie jej po prostu brakuje. Kompozycja z dnia na dzień staje się coraz bardziej kompletna, a przez to bardziej czytelna. Wkrótce będziemy mogli cieszyć się kolejnym malowidłem w kościele św. Mikołaja w Niedźwiedzicy.

Materiał przygotowała Anna Kościów

{gallery}20180911{/gallery}