„Skarb” w NiedźwiedzicyDrodzy mieszkańcy, Szanowny Panie Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica, Panie Wójcie – to dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu wkrótce będziemy mieli prawdziwy skarb …

Zaplanowane na 2015 r roboty przy zabytku – kościele pw. Św Mikołaja mają się praktycznie ku końcowi. Pozostały jedynie odbiory wykonanych robót wewnątrz kościoła, dostarczenie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wyników poszerzonych badań stratygraficznych, kart inwentaryzacyjnych wraz z ekspertyzą, regulowanie płatności oraz uzgodnienia co dalej.

W tej sprawie 21 października br. z inicjatywy sołtysa Mieczysława Sidora i księdza Proboszcza Zygmunta Mielczarka odbyło się w zabytkowym kościele spotkanie robocze w którym uczestniczyli: Pan Adam Hausman – wójt Gminy Walim wraz z pracownikami referatu infrastruktury technicznej Urzędu Gminy Walim, Pani Maria Ptak – kierownik wałbrzyskiej Delegatury Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Pani Anna Kościów – Dyplomowany Konserwator Dzieł Sztuki, która prowadzi badania stratygraficzne i nadzoruje roboty wewnątrz kościoła. Przeprowadzone rozmowy dotyczyły dotychczasowych odkryć podczas prowadzenia badań stratygraficznych, etapu innych prac prowadzonych przy zabytku oraz możliwości zabezpieczenia środków na dalsze prace konserwatorskie.

Obecnie przygotowywany jest wniosek o dotację do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu na ochronę zabytków – w tym temacie specjalistą jest Pani Anna Kościów

Już wkrótce na stronie pojawią się fachowe informacje na temat malowideł – wyników badań i ekspertyz.

Będą naprawdę ciekawe 🙂

{gallery}2710kos{/gallery}{jcomments on}