Prace przy zabytku

 

Rozpoczęła się realizacja funduszu sołeckiego w 2015 r. czyli prac zabezpieczających  w obiekcie zabytku wpisanego do rejestru zabytków tzn. kościoła pw. Świętego Mikołaja w Niedźwiedzicy . Przypomnieć należy, że  remont kościoła to znakomity przykład inicjatywy oddolnej mieszkańców – partycypacji społecznej. To bowiem mieszkańcy wsi, z sołtysem na czele, rozpoczęli przygotowania do tej realizacji i stale mobilizują miejscowego proboszcza.

Na dzień dzisiejszy Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu pozytywnie rozpatrzył wnioski Księdza proboszcza zarządzającego kościołem filialnym i wydał stosowne pozwolenia:  na usunięcie zawilgoconych tynków wewnętrznych i wykonanie nowych tynków oraz na wykonanie dalszych odkrywek stratygraficznych. Jedne i drugie prace zostały już rozpoczęte. Wiadomo że środków z funduszu wystarczy na razie na pierwszy etap prac zabezpieczających tzn. zbicie tynków, impregnację przed grzybem na ścianach oraz porządne osuszenie. Już mamy nadzieję, że wykonanie pierwszego etapu, prac remontowych pozwoli na swobodne oddychanie w Świątyni. Drugi etap będzie wykonywany w miarę posiadania środków. Pewnym jest, że  aż do skutku pomożemy  wnioskować Proboszczowi o pomoc do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w październiku, do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu – w lutym 2016 r. , a najwcześniej bo już teraz Ksiądz odpowie na ogłoszenie Gminy Walim o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach i złoży stosowny wniosek o dotację.

Z tego miejsca apeluję jednak abyśmy wszyscy pomyśleli jak zgromadzić środki na dokończenie prac przy zabytku, który tak naprawdę jest przecież nasz. Mile widziane są wszystkie realne i konkretne pomysły.

Może się okazać, że odsłonięcie spod nawarstwień farb i poddanie konserwacji malowideł ściennych  odkrytych  kościele w Niedźwiedzicy podczas ubiegłorocznych badań stratygraficznych spowoduje, że wzbogaci to wiedzę o gotyckim malarstwie ściennym na Dolnym Śląsku i w skali kraju. Niewykluczone, że wśród kompozycji malarskich znajdują się typy ikonograficzne nieznane do tej pory w Polsce.

Poniżej dokumentacja fotograficzna z robót.

{gallery}1108kosciol{/gallery}