Już jesień

Za nami lato, żniwa, a także odbyte zebranie wiejskie, które zadecydowało na jaki cel przeznaczyć kwotę funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie Gminy na rok 2015. Zebranie Wiejskie obradowało 8 września i jednomyślnie zdecydowało podzielić fundusz sołecki w przyszłym roku na dwa zadania:

1. Roczną opłatę domeny internetowej www.niedzwiedzica.pl – około 150zł

2. Na wykonanie prac zabezpieczających w obiekcie zabytkowego kościoła pw. Św Mikołaja w Niedźwiedzicy- 11656,52zł .

Zebranie uznało, że oba zadania są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Przyglądając się pięknemu wystrojowi kościoła w trakcie mszy dożynkowej, mogliśmy jeszcze utwierdzić się w przekonaniu, że wynik badań stratygraficznych , które trwają, będzie początkiem do rozpoczęcia kolejnych prac zabezpieczających, wewnątrz kościoła.

Wieniec dożynkowy wykonany i pięknie przybrany przez mieszkańców naszej małej ojczyzny to pokaz plonów naszej ziemi .Uczestnicy mszy wychodząc częstowali się chlebem wypieczonym z tegorocznych zbiorów, a kosz owoców i warzyw krył wszystkie kolory jesieni. A teraz kilka zdjęć wykonanych przez fotografa światowej klasy Mieczysława.

{gallery}24092{/gallery}