Uchwały Zebrania Wiejskiego wykonane!

Jako pierwsze sołectwo w gminie wykorzystaliśmy w 100% środki funduszu soleckiego zagwarantowane w budżecie Gminy na 2014r. Zgodnie z Uchwałą i wnioskiem Zebrania Wiejskiego z dnia 29 września 2013 r wyremontowano część dachu nad świetlicą oraz sufitu i podłogi wewnątrz. Zakupiliśmy też koszulki dla zawodników, którzy mieli już okazję zaprezentować je podczas IX Zamieszek sprawnościowych.

W dniu 7 lipca br. wykonana również została druga Uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta 29 września 2013 r – w sprawie przekazania konnego wozu strażackiego dla OSP w Zagórzu Śląskim. W związku z faktem, że pamiątkowy wóz strażacki niszczał, nie było możliwości eksponowania go i remontowania, a Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej miejscowości nie ma już od lat – Zebranie Wiejskie uchwaliło aby przekazać go nieodpłatnie dla najbliższej jednostki OSP tj. w Zagórzu Śląskim.{jcomments on}

Uchwałą Zebranie Wiejskie zagwarantowało aby zobowiązać obdarowaną jednostkę do wyremontowania i ekspozycji wozu na placu obok remizy OSP przy ul. Głównej 10 w Zagórzu Śląskim, a także do umocowania na eksponacie tabliczki z napisem, że jest to dar mieszkańców Niedźwiedzicy

Sołtys, któremu powierzono wykonanie uchwał osobiście przekazał pamiątkowy wóz strażakom z OSP w Zagórzu Śląskim. To tam (ale dopiero po remoncie) będzie mógł zobaczyć eksponat każdy, kto nie wiedział o jego istnieniu bądź czuł do niego sentyment…