Zebranie wiejskie

W roku bieżącym do ostatniej chwili czekaliśmy ze zwołaniem Zebrania  Wiejskiego, które zadecydowało na jaki cel przeznaczyć środki z funduszu soleckiego  w roku budżetowym 2014 r. Zebranie obradowało 29 września i zgodnie podjęło Uchwałę, na mocy której  zdecydowało aby środki w wysokości 11024, 38 zł  podzielić na dwa zadania:

  1. kontynuowanie  remontu świetlicy wiejskiej ,  tj remont części dachu wraz z remontem sufitu położonego pod zdewastowaną częścią dachu. W uzasadnieniu do tego zadania zlazła się opinia, że po wykonaniu będzie to już kompleksowym zabezpieczeniem świetlicy i terenu wokół niej – na to zadania Zebranie postanowiło zadysponować kwotę 10.024,38zł
  2. zakup koszulek dla naszych zawodników , którzy biorą udział w zamieszkach wiejskich ale tez startują w różnych imprezach promocyjnych jak- festiwal sera,czy festiwal gulaszu. Na ten zakup Zebranie postanowiło przeznaczyć kwotę 1.000, zł {jcomments off}

{gallery}1110{/gallery}

W ostatnim dniu września uchwalony wniosek w sprawie funduszu soleckiego  został przekazany przez Sołtysa Wójtowi Gminy celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na rok 2014.

Zebranie Wiejskie podjęło w dniu 29 września 2013 r drugą Uchwałę  w sprawie przekazania wozu strażackiego dla OSP w Zagórzu Śląskim. W związku z faktem, ze pamiątkowy wóz strażacki niszczeje, nie ma możliwości eksponowania go i remontowania zebranie Wiejskie uchwaliło aby przekazać  go nieodpłatnie dla jednostki OSP w Zagórzu Śląskim, zobowiązać jednostkę do wyremontowania  i ekspozycji wozu na placu obok remizy OSP przy ul. Głównej 10 w Zagórzu Śląskim, a także  do umocowania na eksponacie tabliczki z opisem, który zawierać będzie informację, że jest to dar mieszkańców Niedźwiedzicy

Teraz pozostało tylko wykonywać obie Uchwały zebrania fizycznie przekazać wóz strażacki, a w sprawie funduszu soleckiego – oczekiwać czy  wniosek  spełni wymogi formalne, potem na środki zagwarantowane w budżecie Gminy w kolejnym roku kalendarzowym, aby wreszcie z nowymi silami przystąpić do realizacji planów. Tym samym zachęcam do licznego uczestnictwa w realizowaniu funduszu soleckiego w taki sposób jak założył to ustawodawca ale tez aby zostawić coś po sobie.

Natomiast kto nie miał okazji pracować przy realizacji tegorocznego funduszu sołeckiego , bądź nie zauważył efektów ale też  nie ma czasu przyjrzeć się jak wygląda kompleks z bliska – ma możliwość pooglądania fotografii poniżej.