Ogłoszenie o zebraniu

Ogłoszenie

Zwołuję zebranie wiejskie w sołectwie Niedźwiedzica. Zebranie odbędzie się w Świetlicy w dniu 29 września o godz. 13:00.

Tematyka zebrania:

– uchwalenie wniosku o przyznanie w roku budżetowym 2014 środków z funduszu sołeckiego

Przypominam, że uprawnionymi do decydowania i podejmowania Uchwały w każdej sprawie dotyczącej Niedźwiedzicy są wszyscy mieszkańcy naszego sołectwa posiadający prawa wyborcze.

Zapraszam wszystkich do licznego udziału w zebraniu, ponieważ to głos mieszkańców zadecyduje o sposobie wykorzystania środków budżetowych.

Sołtys Mieczysław Sidor