Ogłoszenie o zebraniu

Ogłoszenie Zwołuję zebranie wiejskie w sołectwie Niedźwiedzica. Zebranie odbędzie się w Świetlicy w dniu 29 września o godz. 13:00. Tematyka zebrania: – uchwalenie wniosku o przyznanie w roku budżetowym 2014 środków z funduszu sołeckiego Przypominam, że uprawnionymi do decydowania i podejmowania Uchwały w każdej sprawie dotyczącej Niedźwiedzicy są wszyscy mieszkańcy naszego sołectwa posiadający prawa wyborcze. … Czytaj dalej Ogłoszenie o zebraniu