Realizacja środków funduszu sołeckiego trwa

 

Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizacje tych przedsięwzięć, które są zadaniami gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa, a jednocześnie są zgodne ze strategią rozwoju gminy. O tym jak będziemy realizować fundusz w roku 2013 zdecydowaliśmy we wrześniu ubiegłego roku pisząc wniosek do Wójta Gminy Walim. Wtedy to Zebranie zadecydowało aby całość środków wyodrębnionych w Budżecie Gminy dla sołectwa Niedźwiedzica tj. 10 803, 94 zł przeznaczyć na remont świetlicy wiejskiej, a mianowicie odwodnienia. i elewacji.

Chętnych do pracy jest jednak niewielu, co nie znaczy , że zadanie nie jest kontynuowane.Roboty trwają i widać już zamierzone efekty. Być może, zdjęcia zamieszczone poniżej zachęcą Was do osobistego zaangażowania. Zapraszam, przede wszystkim do pomocy ale też do obejrzenia tego co już zrobiono. Na dzień dzisiejszy wykonany jest ręcznie wykop o długości 35 metrów bieżących( w niektorych miejscach gleboki na 2 metry) – teraz trwa jego wypełnianie żwirem jednofrakcyjnym. Potrzeba około 40 m 3 tego materiału.Po wykonaniu odwodnienia chcemy przystąpić do wymiany elementów drewnianych na frontowej ścianie świetlicy. Robotami kieruje sołtys wsi. Na bieżąco pracy doglądają Wojt Gminy Walim i Dyrektor CKiT w Walimiu, a instruktażem fachowym służy kierownik referatu Infrastruktury Technicznej Pan Jan Rudnicki.

{gallery}31052{/gallery}