Wniosek o przyznanie w roku budżetowym 2013 środków z funduszu sołeckiego uchwalony

{jcomments on}Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w terminie określonym ustawą o funduszu sołeckim w dniu 23 września br. Zebranie Wiejskie wsi Niedźwiedzica uchwaliło wniosek o przyznanie w roku budżetowym 2013 środków z funduszu sołeckiego. Zebranie zadecydowało aby w roku 2013 całość środków wyodrębnionych w Budżecie Gminy dla sołectwa Niedźwiedzica tj. 10 803, 94 zł przeznaczyć na remont świetlicy wiejskiej.

Ustalono aby w zadanie pod wspólnym tematem Remont świetlicy wiejskiej weszły: zakup materiałów na odwodnienie części budynku świetlicy położonej w głębokiej skarpie od strony zajętej przez sanitariat, scenę i część gospodarczą oraz zakup materiałów na uzupełnienie tynków i malowanie elewacji.

Zebranie zgodnie uzasadniło wniosek stwierdzając, że zakup materiałów z kwoty określonej funduszem soleckim, a następnie robocizna wykonana przez CKiT, który zarządza obiektem oraz czynem społecznym przez mieszkańców pozwoli na wykonanie zaplanowanych zadań.

W uzasadnieniu znalazło się też stwierdzenie, że odnowiona świetlica wraz z małym placem do gry w piłkę oraz placem zabaw dla dzieci stworzy kompleks służący poprawie warunków życia mieszkańców Niedźwiedzicy. W dniu 26 września uchwalony wniosek uchwalony został przekazany przez Sołtysa Wójtowi Gminy celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na rok 2013.

Jeśli wniosek spełni wymogi formalne i sołectwu zagwarantowane zostaną środki w przyszłorocznym budżecie na wykonanie proponowanego zadania to już dziś zapraszam do uczestnictwa w fizycznym wykonaniu remontu. Działanie to spowoduje wzmocnienie naszego małego sołectwa.

Apelem tym zapraszam do decydowania w sprawach, które nas dotyczą czyli do liczniejszego uczestnictwa w Zebraniu niż to miało miejsce 23 września ( 19 osób).

Sołtys Mieczysław Sidor