Fundusz sołecki

Co to jest fundusz sołecki?

Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Strona internetowa poświęcona funduszom sołeckim >>

Jak to wygląda w przypadku Niedźwiedzicy?

Rok 2010

Zebranie Wiejskie uchwaliło wniosek o przyznanie środków w wysokości 9880zł na wykonanie i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci

Za dotowane 9880 zł zakupione zostały materiały na ogrodzenie placu i urządzenia do zabawy natomiast zasadniczą robociznę z wielkim zaangażowaniem wykonali mieszkańcy w czynie społecznym. Bez Ich pomocy placu zabaw by nie było.

Teraz plac zabaw wygląda tak:

Rok 2011

Chociaż nie był to typowy „fundusz solecki” bo nie wynikał z uchwały Rady Gminy to każda wieś otrzymała do zagospodarowania środki na własny teren w podobnej wysokości jak fundusz solecki w roku ubiegłym – Niedźwiedzica: 9800zł.

Zebranie Wiejskie uchwaliło przeznaczyć je na dokończenie placu zabaw, ogrodzenie małego boiska do gry w piłkę ręczna i dokończenie prac na rozpoczętym parkingu. w związku z tym, że w celu dokończenia robót należało zakupić część materiału na budowę muru oporowego wzdłuż strumienia, a także utwardzić teren parkingu. Zabezpieczone środki wykorzystano tak:

  • dokupiono na plac zabaw piaskownicę
  • wykonano ogrodzenie małego boiska do gry w piłkę ręczną
  • dokupiono materiałów na remont parkingu.

Po wykonaniu przez Gminę remontu dachu i umocnienie fundamentów wiekowej wieży służącej w przeszłości do suszenia węży strażackich i położonej w sąsiedztwie placu zabaw – cały ogrodzony teren stanowi już ładny kompleks

Prace przy ogrodzeniu wykonywali mieszkańcy, a więc dokładnie tak jak zakłada idea funduszu soleckiego. Prace przy grodzeniu wyglądały tak:

Rok 2012

Zebranie Wiejskie zaplanowało za całość zabezpieczonych środków 10.731 zł dokończenie budowy parkingu w centrum wsi na działce gminnej 249. Dzisiaj ten plac to taki mały bałagan jeszcze:

Rok 2013

Środki w wysokości 10 803, 94 zł przeznaczyliśmy i wykonaliśmy na uzupełnienie tynków i malowanie elewacji świetlicy wiejskiej, oraz zakup materiałów na odwodnienie świetlicy

Rok 2014

Środki funduszu soleckiego w wysokości 11024, 38 zł przeznaczyliśmy na dalszy remont świetlicy wiejskiej , tj remont części dachu wraz z remontem sufitu położonego pod zdewastowaną częścią dachu. A kwotę 1000 zł przeznaczyliśmy na zakup koszulek dla naszych zawodników , którzy biorą udział w zamieszkach wiejskich ale też startują w różnych imprezach promocyjnych

Rok 2015

Środki w wysokości 11656 zł przeznaczyliśmy na wykonanie prac zabezpieczających w obiekcie zabytkowego kościoła pw. Świętego Mikołaja w Niedźwiedzicy oraz roczną opłatę domeny witryny internetowej www.niedzwiedzica.pl