Kościół pw Świętego Mikołaja

Kościół pw Świętego Mikołaja z ok. 1600 r. jest budowlą kamienną o cechach późnogotyckich. Wewnątrz znajduje się późnogotycki tryptyk: Madonna z Dzieciątkiem, św. Wawrzyniec i św. Mikołaj, z 1629 r. W kościele zachowały się renesansowe portale. Zabytek w dniu dzisiejszym nadal spełnia swą funkcję, służąc mieszkańcom wsi. Na zewnątrz znajduje się jeden z krzyży pokutnych.

W 2014 r podczas wykonywania badań stratygraficznych,  odkryto że dwie ściany kościoła – północną i wschodnią zdobią gotyckie malowidła ścienne o tematyce mariologicznej i hagiograficznej z końca XV lub początku XVI wieku W roku 2015 prowadzone były poszerzone badania stratygraficzne, a od 2016 trwają prace nad odkrywaniem i konserwacją malowideł.

Poniżej wybrane  fotografie fragmentów fresków zaraz po odkryciu i po kolejnych etapach konserwacji