Ogłoszenie

Na dzień 5 września 2021r. o godz.13 zwołuję Zebranie Wiejskie w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie w  roku budżetowym 2022 środków z funduszu sołeckiego – Zebranie obradować będzie w świetlicy wiejskiej.

Uwaga: w związku z pandemią Covid-19 podczas trwania zebrania należy zastosować się do  ogólnych zasad bezpieczeństwa tj. dystansu, obowiązkowego użycia maseczek przysłaniających usta i nos na sali obrad.

Mieczysław Sidor

sołtys wsi

Dodaj komentarz